വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറാനായി ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡികളാണ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 150 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നതാണ് വൃക്കയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം ഇതുകൂടാതെ ശരീരത്തിൽ അമ്പലത്തിന്റെയും മറ്റു ലെവനങ്ങളുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കൽ,.

   

രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണു ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉത്പാദനം ചെയ്യ് എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ജീവകം വിറ്റമിൻ സജീവ രൂപത്തിലാക്കാൻ എന്നിവയാണ് വൃക്കകളുടെ മറ്റു പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചു പോകുന്നു മുഖത്തും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക വിശപ്പില്ലായ്മ ഛർദി ക്ഷീണം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ സമർത്ഥം ഹൈപ്പർ വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ചികിത്സിച്ചുവാൻ വളരെ ഏറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവകളുടെ രോഗം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ശൈലി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ക സമ്പന്നമാണ്.

താൽക്കാലികമായ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് മലേറിയ പനി അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പലതരം അണുബാധകൾ കൊണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.