കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി

കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരുവോ എന്നുള്ള അറിയണമല്ലോ കാരണം പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതിന് ബാക്കിപത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏതോ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഡ ലെവൽ കൂടുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പൊട്ടാസ് അളവ് കൂടുന്നത് .

   

അതേപോലെതന്നെ യൂറിക്കാസിഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന് ലിവർ റിലേറ്റഡ് സന്തോഷ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവയവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഇത് വരാതെ നോക്കുക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.

ഒരു സിനിമയുടെ വൃക്കകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ നന്നാവാനും അതിനു കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറയുന്നത് കാണാം.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതിനായിട്ട് കാരണം കാണുന്നുണ്ട്. പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് വരുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഒരു സോപ്പുവെള്ളം കലക്കുന്ന രീതിയില് കലക്കിവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം ആ പതടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.