മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്

മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പറയുന്നത് അത് വളരെ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊഴിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയില് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു കഴിക്കാറില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. കുറച്ചും എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഒരു അപവാദം അതായത് നേരായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല അത് റോങ്ങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് വന്നത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമാണ് ഡയറ്റ് കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയോ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ കാരണമല്ല മറിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് 20 പേർ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് കാണാം

നമ്മുടെ ഒരു 70% 50% ത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അതായത് ചോറ് അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ ഫുഡുകളാണ് പ്രധാനമായ പ്രധാന വസ്തു തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും എന്നുവയ്ക്കാണ്

കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് അല്ലാതെ മുട്ടയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ടയുടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.