കൈകളിലെ തരിപ്പും പെരുപ്പും ഒഴിവാക്കരുത്

ഒരു കോടിയിലധികം രോഗികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതും സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന അസുഖം എന്നല്ലേ അതാണ് കയ്യിൽ കാണുന്ന തരിപ്പും വേദനയും. പലരും പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൈയിലെ തരിപ്പും ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് കുടഞ്ഞ് മസാജ് ചെയ്തു തരുപ്പും മാറുമ്പോൾ തിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ട് ഇതാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം പിന്നീട് ഈ അസുഖം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുകയും.

   

നമ്മുടെ ജോലികളിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യപ്പെടുകയും മസാജിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂടല്ലോ നിൽക്കാതെ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ബാധിക്കുകയും മസിലിന്റെ കട്ടി കുറയുകയും അതുമൂലം പല വസ്തുക്കളും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനോ എഴുതുന്നതിനോ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ബന്ധം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെരുപ്പും ചെരിപ്പും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഞരമ്പിന്.

ലെവൽ കുറയുകയും അത് ഫലവലം നീർക്കെട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ ഞരമ്പിന് അതേ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ രോഗങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.