കൈകാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പുകൾ എന്തു കാരണത്താൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം

എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാടികളും പേശികളും കൂടെ ഇൻവോയ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

   

ഈ പറയുന്ന വെട്ടുപുരയുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ നാടി കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ നാടിപ്പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്ന. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ ഡി കംപ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് തെറാപ്പിയിൽ വരുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ചൂട് ബാഗ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെക്കുക എന്നുള്ള പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേഴ്സൽ തെറാപ്പി പോലെയല്ല ചില വ്യായാമമുറകൾ .

ഈ പറയുന്ന കസേരകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിന് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള യോഗ പോലെയുള്ള വ്യായാമമുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സംരക്ഷണം കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന തരിപ്പ് കടച്ചിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബീച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.