മലബന്ധം ഉള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മല മുറുകി പോവുക മലബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർസിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് .

   

എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മല പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടോ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് സൈബർ നമ്മുടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം വലിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട്

എന്ന് നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് ഇതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കളറിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രൗൺ പറയാൻ എന്നാൽ യെല്ലോ കളർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് വിരശല്യം ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൈര് എന്നിവ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണ്

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡും നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി എന്ന് കരുതുന്നത് വളരെയധികം പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ പിന്നിലുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.