വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്നുണ്ടോ

വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങയും ഒന്നും ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല ഇത് ധാരാളം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

   

ഫാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എന്നാൽ സാറ്റിന് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫാറ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് ചെറിയതോതിൽ എങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ. കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ആകമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും അത് പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കുറവ് ആണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ.

അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു എണ്ണ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. അത് തേങ്ങ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേറെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യമായി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്.

വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് തുടങ്ങിയവയെ അല്ല നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനും ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം ഹാനികരമായ ഒന്നു തന്നെയാണ്. അവ ഒന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നാടനായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.