ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ

ഗർഭിണികൾ നേരെ കിടന്നുറങ്ങരുത് ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞേ കിടന്നുറങ്ങുക ഡോക്ടർമാർ ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കിടന്നാൽ മാത്രമേ വയറിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജനെ അവരുടെ രക്തക്കല്ലുകളുടെ കിട്ടുള്ളൂ നേരെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യാം എന്നതാണ്.

   

ആ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്തെ അപാകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും വരാം. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുകയും അതേപോലെതന്നെ വലത്തേ വശത്തേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വീക്കം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്.

നിവർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം നിവർന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കമുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ ആ കഴുത്തിലെ ട്രക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ്സ് വരികയും നമുക്ക് പിന്നീട് കഴുത്തുവേദന തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും വരുകയും കാണാം.

ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷരയിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് കാരണം ഉറങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി പലരും പലരീതിയില് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചും അല്ലാതെയും മെഡിറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടൊക്കെ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബെഡ്ഡുകൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ബെഡുകൾ വരെ ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.