തലമുടി കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിൽ 7 ഇഞ്ച് വരെ മുടി വളർത്താൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള ആവശ്യം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അല്പം കരിംജീരകം കരിംജീരകം എന്ന് പറയുന്നത്

   

നമ്മുടെ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നൽകാനായിട്ട് കരിംജീരകം സഹായിക്കുന്നു ഒരുപാട് അധികം നല്ലതാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളെ തൊട്ട് കരിംജീരകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും അതേപോലെതന്നെ. നമുക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ വളരെയധികം തലമുടിക്ക് തളവിനും അതേപോലെതന്നെ നമ്മള് വെള്ളത്തിലായാലും വിട്ടു കുടിക്കുന്നത്

വളരെ നല്ലതാണ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലയിൽ തേക്കുന്ന ഒന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് കരിംജീരകവും എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെതന്നെ ഉലുവ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് നല്ല രീതിയില് പൊടിച്ചെടുക്കാം

അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു എണ്ണയില് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടി ബൗളിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഡബിൾ ബോയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട. തുടർന്ന് എന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.