ഒരാളുടെ ശരീരം കണ്ട് എങ്ങനെ അയാളുടെ രോഗം നിർണയിക്കാം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചില ഡോക്ടർസ് നമ്മൾ അസുഖം പറയുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരഘടനയും അതുപോലെതന്നെ ശരീരപ്രകൃതിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ രോഗനിർണയം ചിലരൊക്കെ പറയുന്നതാണ്.

അതിലെ പ്രധാനമായും വയറു ശരീരം മെലിഞ്ഞ വയറ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പല രീതിയിൽ ആയിരിക്കും അവരെ രോഗം നിർണയത്തിന് ഡോക്ടർസ് വിധേയമാക്കുന്നത്. ശരീരം മെലിഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വയറുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോർട്ടിസോൺ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും തന്നെയാവും എന്നാണ് പൂർണ്ണമായും ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നത്.

കാരണം ഇവർക്ക് വൈറ്റില കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന അത് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന വയറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ വയറു ഉരുണ്ട് നല്ല കട്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ വയറിലും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങും അതേപോലെതന്നെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ആണെന്ന്.

നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എല്ലാ ദിവസവും കഷായം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.