മകളുടെ ആറാം പിറന്നാൾ ദിവസം ഒരു നിധി കിട്ടി അച്ഛനും മകളും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ആ ഒറ്റ നിധി കൊണ്ട്

തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു രഹസ്യം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അച്ഛന്റെ മകളുടെയും കഥയാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അവർക്കായി റൂം ഒരുക്കം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ പീറ്റർ കെ എന്ന അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുചിലതായിരുന്നു.

   

തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു വസ്തു ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അദ്ദേഹം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. റൂമിൽ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു പെട്ടി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു ആറു വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദിവസം മകളോട് റൂം വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റൂം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പെട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി.

അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിനൊരു പഴയ തുണിപോലെ എന്തോന്ന് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവൾ അത് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിധി കണ്ടെത്താനുള്ള പോലൊരു മാപ്പായിരുന്നു. അത് കുറച്ചുനേരം നോക്കിയപ്പോൾ അതുതന്നെ വീടിന്റെ മാപ്പ് ആണെന്ന് റൂമിലാണെന്നും അവൾ മനസ്സിലാക്കി അവൾ വളരെ ആവേശഭരിതയായി ഒരു വലിയ സാഹസിക.

തയ്യാറായി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻ പക്ഷേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മകൾ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ മുറിയിൽ ഒരു രഹസ്യ ഉണ്ടെന്നും അവിടെ ഒരു നിധിയുണ്ടെന്നും അവൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാപ്പ് നോക്കി അച്ഛനും മകളും അവരുടെ മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊള്ളയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.