കാലുകൾ ഇനി ഉരച്ച വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട പാദത്തിന്റെ വിണ്ടുകറൽ മാറാനായി ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

കാലിലുണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകറി അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ തലമുടി കഴിച്ചില്ലേ ഒക്കെ തന്നെ പരിഹാര ഒരു എണ്ണയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആണ് ഇത് പ്രയോജനകരം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വളരെയേറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എണ്ണ അതായത് ഞാൻ നല്ലൊരു ഔഷധം ഉള്ള ഒരു തന്നെ വേണം പറയാൻ.

   

നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.

അതിലെ നമ്മുടെ തലമുടി ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒക്കെ തന്നെ കറ്റാർവാഴ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കറ്റാർവാഴയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രയധികം ആണ് കറ്റാർവാഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല. കറ്റാർവാഴ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

കറ്റാർവാഴയുടെ പശ അതായത് ഫസ്റ്റ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം കാറേ ആ കറ പോവാനായി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കറ്റാർവാഴ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മിക്സിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.