മൂന്നുദിവസംകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെളുക്കാനായി ഇത് ചെയ്താൽ മതി

എന്നാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു റെമഡി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കോഫി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മൂന്നുദിവസം തേച്ചാൽ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് ചെയ്താൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനും സാധിക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെയ്യണം.

   

നമുക്ക് വീട്ടിൽ സമയമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വലിയ ചെലവുകളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഫേഷ്യൽ പാക്കാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അല്പം കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം അതിനുശേഷം പഞ്ചസാരയും അല്പം തക്കാളി നീരും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മുഖം നല്ല രീതിയിൽ വിളക്കുകയും മുഖത്തെ പാടുകൾ പോകുന്നതിന് മുത്ത കരുവാളിപ്പ് പോകുന്നതിനും മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങാൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇവ നല്ല രീതിയിലും മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതാണ്.

മുഖത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി മുഖം നല്ല രീതിയിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർത്തും നല്ലൊരു ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് മുഖത്ത് പാക്ക് ആക്കി ഇടാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.