കൈകാല് തരിപ്പും ഉറക്കക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം

വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന തരിപ്പ് മരവിപ്പ് കഴപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ പലരും നടന്നു വരികയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം.

   

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസും നേർവകളും നാഡികളും പേശികളും കൂടെ ഇൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് .

https://youtu.be/8s0zD_7aggc

ഈ പറയുന്ന വെട്ടുപുരയുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ നാഡി കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ നാടിപ്പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് തരിപ്പും കടത്തിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് .

നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള കസേരികൾക്കിടയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന സയാറ്റിക്. നാഡിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന കംപ്രഷൻ കൊണ്ട് കാലിലേക്ക് പോകുന്ന വേദനയും തരിപ്പും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ തരിപ്പും കടത്തി ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.