വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് ഇതാണ് പ്രധാന കാരണം

അതായത് അണുക്കളും പൊടിപടലങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അകത്തു കേറുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളി പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വല്ലോം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എടുത്തു നോക്കാം.

   

ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാംതായി പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പല മരുന്നു കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ മൂക്ക് സൈനസ് ഇത് രണ്ടും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നീര് മൂക്കിലുള്ള അലർജി നമ്മുടെ സൈനസിലെ കഫംകെട്ട ഇതൊക്കെ കാരണം.

നമ്മുടെ ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കും കാരണം തന്നെ നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അവിടെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് ഒരു 10 ശതമാനം വരെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട് മരുന്ന് തൊണ്ടയുടെ തന്നെ നമ്മുടെ. പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട്.

ചുമ വിട്ടുമാറാതെ ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കാം അതിനായിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ വയറിന്റെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇതണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടിവരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ തീരുകയും കൂടുതലായിട്ടും ആ തരത്തിലുള്ള ചുമ രാത്രിയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.