സർവിക്കൽ കാൻസർ ഇല്ലാതാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഓരോ വർഷവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് വരുന്നത് തടയാൻ കഴിയും എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യോനിഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഗർഭാശയഗളഭാഗം. ആ സമയത്ത് ഈ ക്യാൻസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാകുന്നത്

   

ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂത്രം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മൂത്രത്തിൽ രക്തം കലർന്നു പോവുക അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വരാറുണ്ട്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിലും

അതിലേറെ ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ഹാനികരമായിട്ട് ഉള്ളത് ഏകദേശം 16 ഓളം വെറൈറ്റി വൈറസുകളാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനായി കഴിവുള്ളത്. ചെറിയ വാർത്തകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ക്യാൻസർ ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഇതിനെല്ലാം പ്രതിരോധ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും.

80 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇത് സ്വന്തം പ്രതിരോധശേഷിയാൽ തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ വൈറസിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരപുരുഷ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പ്രതിരോധശക്തി കുറവായിരിക്കും ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേടാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ദിവസങ്ങളിൽ. തുടർന്ന് പറയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.