ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

ഇന്ന് സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണ ഒരു 40 വയസ്സ് ശേഷം ഒക്കെയാണ് കണ്ടു സ്ത്രീകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 20 വയസുള്ള ഒരു ആളുകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് കണ്ടുവരുന്നു. മുഴകുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്.

എന്നാൽ എല്ലാം മുഴകളും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണം അല്ല മറിച്ച് സാധാരണ മുഴകളും ആകാം. ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പ്രകൃതമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ മുഴകൾക്ക്. മറ്റു മുഴകൾ സോഫ്റ്റ് അതുപോലെതന്നെ വലിയ വേദനയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും.

കാൻസർ മുഴകൾക്ക് നിറവ്യത്യാസവും ഇതിനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴയോ അതേപോലെതന്നെ കക്ഷത്തിൽ ഒക്കെ മുഴയൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ വൈദ്യ സഹായം ഇടുകയും ഒന്ന് സെൽഫ് അയച്ചു ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്.

ചെയ്യാത്തപക്ഷം ഈ മുഴകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളർന്നു വലുതാവുകയും പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വലുതായി നമുക്ക് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.