അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തിന് വിമർശനങ്ങളുമായി ലിനു…

അറുപത്തിയെട്ടാമത് നാഷണൽ അവാർഡിന് ഏറ്റവും നല്ല ഗായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡിന് അർഹയായ നഞ്ചിയമ്മയുടെ പാട്ടിൻ എതിരെ ധാരാളം പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും മഴവിൽ മനോരമയിൽ ഗായകനുമായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതിനെതിരെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ആശയം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു അവാർഡിന് അർഹതയില്ലെന്നും അവാർഡ് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു വർഷം എടുത്താലും ഒരുപാട് ആവില്ലെന്നും.

   

അറിയാവുന്ന അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് സംഗീതജ്ഞനും സംഗീതസംവിധായകനുമായ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു ജിമിക്കി ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട അവാർഡ് ആണ് ഇന്നും സംഗീതം എന്നാൽ മനസ്സിന് ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഉള്ളിൽനിന്ന് വരേണ്ടതാണ് എന്നും ജൂറിയുടെ ഒപ്പമാണ് താനെന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത് എന്നാൽ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിപാൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്.

വരേണ്ടത് ഇത് നെഞ്ചി അമ്മയ്ക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഇതാണ് ബിജിബാൽ കുറിച്ചത് ഒപ്പം നഞ്ചിയമ്മയുടെ ഒരു അപൂർവ സ്കെച്ച് കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന പ്രശസ്ത ഗായകൻ അമ്മയോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി പാടുമ്പോൾ ആണ് അത് അവരുടെ നെഞ്ചിൽ പതിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡ് വേണ്ടത് ഇത് ഏറ്റവും അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം എന്നാണ് സിത്താരയും കുറിച്ചത്.

പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ശ്രുതിയും രാഗവും താളവും നോക്കി അതിനെ കീറിമുറിക്കുന്ന പലരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പറയുന്നു ഒരു സിനിമയിലെ ഗാനം അത് അവാർഡിനർഹനായ ആകുന്നത് അതിന് കഥാപാത്രങ്ങളും അതിനെ കഥാസന്ദർഭം അനർത്ഥം ആകുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഞ്ചി അമ്മയാണ് ഈ അവാർഡിന് അർഹത ആയിട്ടുള്ളത് തട്ടിയ പാട്ടിന് നഞ്ചിയമ്മയെ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.