ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഭാര്യ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു നോക്കി ആ ഒരു കാഴ്ച ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു

ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ആ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 26 വയസ്സ് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ തന്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊതി തീരെ ഒന്ന് കാണുന്നതിനു മുൻപ് തിരിച്ച് പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വലിയ യുദ്ധം.

   

നടന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരണശേഷമുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും കഴിഞ്ഞശേഷം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ ചില കൂട്ടുകാരന്മാർ കൊണ്ടുകൊടുത്തു വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മരണശേഷം ഇത് ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിക്കാനായും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭാര്യ അത് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയേറെ അതിശയപ്പെട്ടു.

രണ്ട് ഫയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മകൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആരെയും കരയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന ഓരോ വിഷമഘട്ടങ്ങളും നീ തനിച്ചായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ അതെല്ലാം നീ.

സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നീ മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടു കൊതി തീർന്നില്. ഭാര്യയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ലെറ്റർ മുഴുവനും ആരായാലും ഒന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും. അത്രയേറെ കരുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തിൽ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.