ഈ വൃശ്ചികമാസം ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ്

ഇന്ന് വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി മണ്ഡലകാല ആരംഭം ഈ ഒരു വൃശ്ചികപുലരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃശ്ചിക മാസത്തെ ഫലങ്ങളാണ് 27 നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കാർത്തിക രോഹിണി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകളിൽ ജനിച്ചവരുടെയും ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്..അപ്പം ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം.

   

അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക വിജയവും കാര്യവിജയവും ദുരിതനിവാരണവും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാസമായിട്ട് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന് മാറുന്നതായിരിക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് മോശം സമയം എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ ഓർത്തുള്ള ചില ക്ലേശങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ.

ചില ആസ്വാരസ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സംസാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില സംഭവവികാസങ്ങളെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മനോവിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിക്ക് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പോകണമെന്നില്ല.

കൂടുതലാണ് ഭരണിക്കാര് ശിവ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പസ്വാമിയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നല്ല സമയം അല്ല. കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ മാസമായിട്ടാണ് ദൃശ്യമാസം വരുന്നത് അതായത് തൊഴിലിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏർപ്പെടുന്ന ഏത് മേഖലയിലാണോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ശല്യവും ശത്രു ദോഷവും പരിപാടിയിലുള്ള മാനസികമായ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.