അരിമ്പാറ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാനായി ചെയ്യാവുന്ന വഴികൾ

ഒരു പ്രശ്നമാണ് അരിമ്പാറയും അതുപോലെ തന്നെ പാലുള്ളേ ഇവ രണ്ടും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല വഴികളും നോക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങള . സാധാരണ അരിമ്പാറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് എരിക്കിന്റെ കാറ എരിക്കിന്റെ കറ.

   

നമുക്ക് എടുത്തതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിമ്പാറയിലേക്ക് നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും മാറി കിട്ടുന്നതാണ് പച്ച ഇഞ്ചി തോല് കളഞ്ഞിട്ട് അത് നീര് നന്നായി രീതിയില് നമ്മള് അരിമ്പാറയുടെ മുകളിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് .

എങ്കിൽ അരിമ്പാറ മാറി കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ. വെളുത്തുള്ളി നമ്മള് തോല് കളഞ്ഞതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയതിനുശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടിട്ട് അത് അരിമ്പാറയുടെ മുകളിൽ വച്ചിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അരിമ്പാറ മാറി കിട്ടുന്നതാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറെ സൂത്രപ്പണികളാണ്,

ഇവയെല്ലാം ഇഞ്ചിനീര് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചുട്ട തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊടിക്കൈകൾ തന്നെയാണ്. അതേപോലെതന്നെ മറ്റൊരു വഴിയാണ് സോപ്പും ചുണ്ണാമ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരിമ്പാറയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.