നല്ല രീതിയിൽ ചുമയുള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ചില ലോകങ്ങളുടെ തുടക്കം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ചുമ നിസാരമായി കാണരുത്. എപ്പോഴും ചുമ്മാ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടതാണ് അതേപോലെതന്നെ പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് .

   

ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതേപോലെതന്നെ സമ്മതമായ അലർജികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സമ്മതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ചുമയുടെ പേരിലുള്ളത്. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കും ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരഘടന വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചുമയുടെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് .

ആദ്യമായി നമ്മുടെ മൂക്ക് സൈനസ് ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആണെങ്കിൽ സൈനസിക കാരണം നമ്മുടെ ചുമ വിട്ടുമാറാതിരിക്കാൻ. തൊണ്ട അവിടെയെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് ഒരു 10% വരെ വിട്ടു മാറാത്ത ശ്രമിക്കുക ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട് മരുന്ന് തൊണ്ടയുടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇറിറ്റേഷൻ മാറാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട് അത്. മാറാതെ ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടിവരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.