ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതാണ് കാരണം

ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് ആസ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധികയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ആയിരിക്കും.

   

ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ചിലർക്ക് കഫക്കെട്ട് മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. അത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലനം അതേപോലെതന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന പായാണ് ഈ നിറത്തിലുള്ള കഫക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയരുത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്.

രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉന്മേഷത്തോടെ ഏലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൾക്കാണ് ഒരു ആരോഗ്യവാൻ ആരോഗ്യവതി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. 40 കഴിഞ്ഞാൽ എത്രപേർക്കാണ് ഒരാള് ആരോഗ്യവതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവാൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര ഹെൽത്ത് ഡിസീസോ അതുപോലെതന്നെ രാവിലെ എണീ ഒന്നുമി.

ല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തീർച്ചയായും ആരോഗ്യകന്മാരാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അരി ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.