സ്പാർക്ക് സോണിസം ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല

ഒരു കെമിക്കൽ കുറവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വിറയില് സ്റ്റിഫ്നസ് ബാലൻസ് കുറവ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത്. വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സാധാരണ ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ സാധാരണ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക .

   

അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരം വിചാരിച്ച രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഒരവസ്ഥ അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ യാതൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കാതിരിക്കുക.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈമ വെട്ടുന്നത് കുറയുക അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഡിപ്രഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ഡിമെൻഷ്യ ഇതൊക്കെ സ്പാർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്ലൂറോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നോക്കാവുന്നതാണ്. തുടക്കക്കാരിൽ ഒരു 10 വർഷത്തിനുശേഷം മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ സർജറി നടത്തുകയും അതേപോലെതന്നെ തലയിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ കൊടുത്തുകഴിയുമ്പോൾ അവർ നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.