വേദനകൾ മാറാനായി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വേദനകൾ എന്ന് നോക്കാം. അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരുപിടി കല്ലുപ്പും ഒരുപിടി മുതിരിഞ്ഞാലേ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു നനവ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വരും. നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു നനവ് പോലെ തോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യേണ്ടത്.

ഓരോ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോകണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈമുട്ട് പിടിക്കാവുന്ന.

തന്നെ ചൂടോടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് രണ്ട് തട്ട് തരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ രണ്ട് തട്ട് തരണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ചൂടാക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.