തോള് വേദന എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ജോയിന്റുകളെ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ജോയിന്റാണ് ചുറ്റുപാടും മസിൽസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡീപ് ഐ സിറ്റുവ ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ഷോൾഡർ അതുപോലെതന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഷോൾഡർ ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാണാറുണ്ട് .

   

സാധാരണ മുട്ടുവേദന പേഷ്യൻസിനും അത് വേദന എവിടെയാണെന്ന് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തു കാണിക്കാൻ പറ്റും സൂപ്പർ ആയി കിടക്കുന്ന ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായി എവിടെയാണ് വേദന എന്ന് പറയുക തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സർവിക്കൽ പ്രോബ്ലം. കാറും വേദന കാണുന്നത് .

ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനമായും മൊബൈൽ യൂസ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള യൂസ് കാരൻ മസിൽസിലുള്ള വേദന ഇതൊക്കെ ഷോൾഡർ പുറത്തുള്ള വേദനയാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദന നോക്കാതെ കൂടുതലും അത് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുക.

ഇതാണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ കൂടെ വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ് വരുന്ന നീർക്കെട്ടും അത് പിന്നീട് എല്ലുകളുമായി വരുന്ന വേദന അതാണ് കൂടുതലായി. കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.