വൃക്കയിൽ കല്ല് വരില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തുപോകും… അറിയാതെ പോകല്ലേ.

മിക്ക ആളുകളിലും പൊതുവായി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ. പല ആളുകൾക്കും പല സമയങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇതു കാരണത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കളായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകും.

   

ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അമിതമായി വിയർക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മുടെ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് കല്ലായിട്ട് മാറുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു ലിറ്റർ വെള്ളം എങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഒരു ലിറ്റർ തൊട്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വരെ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം പാസ് ചെയ്ത പോണം. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പലതരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. കാൽസ്യംപോസ്റ്ററേറ്റ്, പഴുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. സോഡ, കോഫി, ചോക്ലേറ്റ് ഇവയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായേക്കാം. പ്രോട്ടീൻ വരുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാലും അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ്.

വൃക്കയിലെ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്നാൽ അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത്. മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന ലൂടെയാണ് യൂറിൻ വർക്കയിലേക്ക് വരുന്നത്. കല്ല് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ ഒരു 5 സെന്റീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കല്ല് ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അറിയുകയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ.