ഹെർണിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും

ഹെർണിയ ഹെർണിയനുള്ള കാരണങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ അതായത് വയറിന്റെ വിഭാഗം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കൂടുതലുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കിന്ന് മസിലുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ ലയറുകൾ ഏത് പറയുന്നത്.

സാധാരണ വയറ് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം തടിയുള്ള ആളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ. സാധാരണയായി ഇത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിലെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം വയറു വീർക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈറ്റും അതുപോലെതന്നെ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലുപ്പ വ്യത്യാസങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ ഹെർണിയ എന്നൊരു അസുഖം വരാൻ കാരണമാകുന്നു.

ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് ഷുഗർ ഒക്കെ നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടാണ് പലരും അസുഖങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വയറു വീർക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വയറിലെ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ മസിൽ ചെറിയതോതിൽ പൊട്ടുകയും.

തുടർന്ന് കൂടൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ശരണ്യ വന്ന ഒരാളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കുടലുകൾ തൂങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഹെർണിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.