കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഗുരുതരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ കാരണമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം എന്നു പറയുന്നത്.

   

കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അതായത് കോഴിക്കോട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നത് .

എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് നമ്മുടെ രക്തധമനികളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാര്‍ട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രക്ത ധമനികളിൽ ഒക്കെ തന്നെ കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് രക്തം ബ്ലോക്ക്ആകുന്നതിനും പിന്നീട് നമുക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യായാമവും ജീവിതശൈലിയും അത്യാവശ്യമാണ്.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും പിന്നീട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.