അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ

നിശബ്ദമായ കൊലയാളി എന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെതന്നെ മറ്റൊരു രോഗം തന്നെയാണ് അനീമിയ എന്നുപറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച. ശരീരത്ത് രക്തത്തിന്റെ കുറവ് മൂലമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്നത്. ശരീരത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കായാലും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ക്ലാസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലമല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് അനീമിയയുടെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുചേരുന്നത്. ഓക്സിജന്റെ അഭാവത്തില് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഓക്സിജനൊക്കെ അടങ്ങിയ ബ്ലഡുകൾ ഒക്കെ നല്ല കടും ചുവന്ന നിറമാണ് നമ്മുടെ ചോരയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.

എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന നല്ല ചുവന്ന നിറം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ നെഗത്തുമേ നമുക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ശരീരത്തെ ബ്ലഡ് ഇല്ല എന്ന് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ ആദ്യം നോക്കുക കണ്ണിന്റെ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലഡ് കുറവുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാ.

അവളെ നമുക്ക് ഒരു അനീമിയ ബാധിച്ച ഒരാളുടെ എഴുത്തിന്റെ അംശം കുറഞ്ഞു വരുന്നതും വിളർച്ച നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടു കാണുന്നതും ആണ്. അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പറയുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ടുകളും അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.