ലിവർ സിറോസിസ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന കാരണങ്ങൾ

പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുക രാജ്യങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ 10 മുതൽ 50 ശതമാനം പോപുലേഷൻ അസുഖം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പഠനത്തിന് 30 ശതമാനത്തോളം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അസുഖം പ്രധാനമായും കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും.

   

കൂടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക്. പാരമ്പര സമയത്ത് ഇതിന് കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് വിവരണം അസുഖത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പല രോഗലക്ഷം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അതു വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുകയും ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു 40 50 60 ലൈഫിന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് പരിശോധനകളുടെ കൂടെ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ കാര്യമായ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വൈകിയാണ്. കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പരിശോധനകളും ചെയ്യപ്പെടുന്നു.. സാധാരണയായി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴിയും അതേപോലെതന്നെ മറ്റെന്തുകൾ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാറ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കാര്യ ഗൗരവം എറിയതും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക..