കുടംപുളി ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ നേട്ടങ്ങളും

പ്രത്യേകിച്ചും മീൻ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുടംപുളി. ഇതിനെ പിണം പുളി മീൻ പുളി പേരും പുളി തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മറുനാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും കുടംപുളിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ മലയാളിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടത് .

   

എന്നാൽ മീൻ കറിയിലെ താരം മാത്രമല്ല കുടപ്പുളി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ കഫം അതിസാരം എന്നിവയ്ക്ക് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കപ്പ അതിസാരം വാദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളിലും ചേരുവകളായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .

കുടംപുളി കഷായം രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഔഷധമാണ് കുടംപുളി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അതിനു പുറകെ ഒരുപാട് പേർ കുടംപുളിക്ക് പുറകെ പോകുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ ഗുളികകൾ പോലും ഇറക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഇതിന്റെ ഗുണം ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ആയ ഡോക്ടർ ആണ് ഈ പഴത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടു. കുടംപുളി മൂന്നുനാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തടി കുറയാൻ സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.