കൂർക്കം വലി മാറാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ

അസുഖമാണ് കൂർക്കംവേലി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടല്ല രോഗികളുടെ വക്താവാം അവരുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എയർവെയ്സ് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആണ് .

   

കാരണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി എല്ലാവരും. ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉള്ള കാരണങ്ങളും മുതിർന്ന കാരണങ്ങളും വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത് പോലെ മൂക്ക് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള പാസ്സേജ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് എല്ലുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയ കുറച്ച് അധികം പിന്നോട്ട് പോവുക അതുകാരണം.

എല്ലാ മസിലും റിലാക്സ് ആകും അവർക്ക് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ കുറച്ചു കൂടി ഉണ്ടാകാം കുട്ടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമഡി പിന്നിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു ദശ അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് വലുതാകാം.

അപ്പൊ അതുകാരണം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ ഉറക്കം വരിക ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുതിർന്നവർ പറയും കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല. ഉറക്കം ശരിയായില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.