ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ വളരെ വേഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ഹൃദയം ചുരുങ്ങി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമ്മർദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ ശക്തി രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തയോട്ടത്തിനുള്ള തടസ്സം ഇല്ലായ്മ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ്.

   

എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് ഏറിയും കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുക സെറ്റ് ചെയ്യുക മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഇതിനെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നും ഹൃദയം വിശ്രമവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിലെ സമ്മർദ്ദം താരതമ്യേനെ കുറവായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയെന്നും പറയുന്നു.

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സിറ്റോളിക് പ്രഷറും താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഡയലോഗ് പ്രഷറും ആണ് ശരാശരി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം 117 ബാർ 60 മുതൽ 120 ബാർ 80 വരെയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് രോഗം വന്നാൽ അറിയാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നടുക്കം.

കാണാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രതിയാകാതം പശ്ചാഘാതം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല പോലും ചില ഭക്ഷണരീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻകാണുക.