നിത്യ രോഗിയായി മാറാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക

ദീർഘമായി മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഏത് പ്രയാസവും ഗ്യാസ് ആയി കണക്കാക്കുകയും വയറുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പല രോഗങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പല ആപത്തുകളും വരുത്തിവെക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് പിന്നിലുണ്ട് .

ഏതെല്ലാം അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവസാനമായി ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം തന്നെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് പ്രയാസങ്ങൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയും ആണ് മെഡിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ ആദ്യമായി അറിയേണ്ടത്.

ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ചെന്നെത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാക്കാം. രണ്ടാമതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനാണ് ഗ്യാസ് ഓഫീസർ പറയുന്നത്.

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് പിത്തസഞ്ചിയിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ ഈ ഒരു. വേദന ആദ്യത്തെ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെറിയതോതിൽ തുടങ്ങി ശക്തമായ വേദനയായി കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലിന്റെ സൂചനയാണ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതും ഇതുപോലെത്തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങൾ വേദനയും വിശപ്പില്ലായ്മയുമായി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.