ശരീരത്തെ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സമയത്ത് അതേപോലെതന്നെ ഡ്രെസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരും മണമില്ലാത്ത ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ഒരു ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെട്രോളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധാരാളം നമ്മുടെ അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും.

അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പലർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല. പ്രേയടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സാധാരണ സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് മണം പോകുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്.

കഷ്ടതയാണ് പുരട്ടിയതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രേ മണം ഒരിക്കലും തന്നെ പോവാതെ അത് നീണ്ട നേരം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും തുടർന്ന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

അതേപോലെതന്നെ തുണികൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച ശേഷം അവിടെ സ്പ്രേ അടിക്കുക ഈ സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.