ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ളും ബലവും കിട്ടും

രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന വെള്ളം പോലെ നമുക്ക് തലയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ തന്നെ അസുഖങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പലതരം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലുകൾ ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും.

   

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വട്ടച്ചൊറി മാറ്റുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തല നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇത് നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു സബോളയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ സബോളയുടെ പകുതി നീര് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസുകളായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയില് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങ പാലും മുടി നല്ല രീതിയിൽ സിൽക്കി ആവാനും മുടിക്ക് നല്ല കരുത്തേക്കാളും നല്ലതാണ് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്

അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുടിയുടെ തലയോട്ടില് അതായത് മുടി ഇഴകളിൽ തേച്ചില്ലെങ്കിലും തലയോ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു രാത്രി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.