മുട്ട് വേദന കൈ കാല് വേദനയാൽ നടക്കാത്തവർ പോലും ഇത് കുടിച്ചാൽ നടക്കും.

ജോയിലുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുതുക് വേദന. എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു റെമഡിയുമായാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ 40 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മുതുകും വേദന മുട്ട് വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

   

നമ്മുടെ മുതുകിൽ തന്നെ 33 വിധത്തിലുള്ള എല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നടക്കുവാനും ഓടുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യം കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.

https://youtu.be/h-FgnzpHN0k

അവൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. പാലിൽ അല്പം മഞ്ഞള് ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് എല്ലാദിവസവും ഡെയിലി എന്ന രീതിയിൽ കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആൽബം കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മുതുക് വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുവാൻ ഇത് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. ഇത് ഡെയിലി എന്ന രീതിയിൽ രാത്രി എല്ലാദിവസവും കുടിച്ചാൽ മതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്നത് ഒരു എണ്ണയാണ്.

ഇത് ദേഹത്തിനും പുറത്ത് പുരട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ ഓയിലുമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇവ രണ്ടും എടുത്ത് വേദനയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നോക്കൂ നല്ല മാറ്റം കാണുവാനായി സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പാലിൽ മഞ്ഞളിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി കുടിച്ചാൽ മതി നല്ല മാറ്റം കാണുവാനായി സാധിക്കും.