സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ഉറക്കം കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉറക്കക്കുറവിനെ എന്ന് പറയും അതിന് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഇൻഫോമിയ രണ്ടാമത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് കുറവുണ്ടാകുന്ന പ്രൈമറി ഇൻഫോമിനെ പറയുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ ഉറക്കം കുറവ് ഈ പറഞ്ഞപോലെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി ഇൻഫോർമനിയ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

അതേപോലെതന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അതായത് സമയാസമയത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങണം കൃത്യമായ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതും കൃത്യമായ സമയത്ത് എണീക്കുന്നതും ഒരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഉറക്കക്കുറവ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മുക്തി നേടാം.

അതേപോലെതന്നെ ചിലര് ബെഡിൽ കിടന്നു തന്നെ ടിവി കാണുന്നത് മൊബൈൽ കാണുന്നത് ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉറക്കക്കുറവിന് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മോണിംഗ് ഉള്ള വ്യായാമം നമ്മുടെ ഉറക്കം നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് അതേപോലെതന്നെ.

അതേപോലെതന്നെ വൈകുന്നേരം വ്യായാമം നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ആയി അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഒരു ഇരുട്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനോട് അടുത്ത് കൂളാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.