അമിതമായ ചൊറിച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ…എങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി.

ചർമ്മത്തിലെ ചൊറിച്ചിൽ  ചർമ്മ സംബന്ധമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിലെ അലർജിയും മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചർമ്മ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്.

പ്രാണികൾ, സൂര്യപ്രകാശം, വരണ്ട ചർമം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ചൊറിച്ചിൽ രൂക്ഷമാവുകയും സ്കീനില് ചുവന്ന നിറം ഉണ്ടാവുകയും ചെയുന്നു. ഇതരത്തിൽ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടന്ന് മാറുവാൻ നല്ലത് നാട്ടിൽ വൈദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ചിലർക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലവും ചൊറിച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചൊറിച്ചിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വരുബോൾ നാട്ടിൽ വൈധ്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ ചെയാവുന്നതാണ്.

ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചൊറിച്ചിലിന്റെ പിന്നിൽ. പക്ഷേ വിഷബാധ മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മൃദുലമായസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചൊറിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുക. ഫംഗസിനെ അണുബാധ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാം.

ചില രോഗങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും പല വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായി മാറുന്നത്. സാധാരണ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അധികനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് പലവിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചൊറിച്ചല്ലേ നല്ല ശമനം ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.