മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ്നെ ഇല്ലാതാക്കാം. | Get Rid Of Dark Circles.

Get Rid Of Dark Circles : ആളുകൾക്കും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ഉയർന്നത് അതുപോലെതന്നെ കണ്ണിന്റെ തടം കറുത്ത് വരുക എന്നത്. കണ്ണിന് തടം കറക്കുവാൻ കാരണമായി വരുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ, നേരം കൂടുതൽ ഫോണിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുതലായും കണ്ണിന്റെ താഴെയുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾ വരുവാൻ കാരണം ആകുന്നത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം വാസിലിൻ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാസ്ട്ട്രോൾ ഓയിലും ചേർത്തു കൊടുക്കാം.

ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം തെനാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലി കൂടിയും ചേർത്തു കൊടുക്കാം. എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അലാറം ചെല്ലും കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ഒരു പ്രേമം കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

ഒരു പാക്ക് കണ്ണിന്റെ താഴെ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് അപ്ല ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ചെയ്തു നോക്കൂ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള തടിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്ത് സാധിക്കും. ടിപ്സുകൾ അറിയുവാനായി കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/wQakcbFuGZU