കുട്ടികളുടെ താടി എല്ലും മോണയും വളരാൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനകാരണം ഇതാണ്

നമ്മളൊക്കെ ഒരുവിധം കുട്ടികളുടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഗമീസ് മയിൽ എന്നു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിൽ ആയാലും നമ്മൾ ഒരു വിധം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോണ കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെതന്നെ താടി നീട്ടം കൂടുതലായി പല്ലിലെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്നത് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റാതെ വായിൽ കൂടി ശ്വാസം വിടുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് . ഇങ്ങനെ വായിൽ കൂടി ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മാറുന്നത് ആയിട്ട് കാണാം.

കാരണം ഇവര് വായ തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ താഴെയുള്ള പല്ലുകളുടെ വളർച്ച മുന്നിലേക്ക് ബാഗിലേക്കോ ആയി വളരാൻ ആയിട്ടുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫല്ലുകൾ താഴത്തെ പല്ലുകൾ നീങ്ങുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ പല്ലുകൾ ഈ താഴത്തെ പല്ല് മുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴേക്ക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിവരുന്നു.

അത് പല്ലുകൾ മാത്രമല്ല മോളെ അടക്കം താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ താടിയെലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും അതേപോലെ ചിരിക്കുമ്പോൾ പല്ലും മോണയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക .