വയറിനകത്ത് ക്യാൻസറുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാൻസർ വരുമോ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൃത്യമായി ചികിത്സ നൽകിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ വരുന്ന കാൻസർആദ്യം നമ്മുടെ ഉതിരകളുടെ പൊതുലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം .

   

പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പോവുക പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണവുമില്ലാതെ വെയിറ്റ് പറയുക പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷീണം അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ മലം പോകുമ്പോൾ ആ മരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് .

അതായത് മൂത്രത്തിലൂടെ രക്തം കാണുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ വിളർച്ച തുടങ്ങിയ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിന് ഉള്ളത്. സാധാരണ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തവണ പോകുക മരത്തിൽ ബ്ലഡിന്റെ അംശം ഇതാണ് പൊതുവേ കുതിര ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉദരത്തിനെ 3 ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം .

മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാരണം രക്തത്തിന് സംഭവിച്ചശേഷം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.