ഈ സൺസ്ക്രീൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക

നമ്മുടെ ഒരു സമ്മർ സീസൺ വരുന്നത് സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സമയം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ പോഷക ആഹാരം വേണ്ട ഒരു സമയമാണ്

   

അത് അതിനാൽ നല്ല രീതിയിലെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ തന്നെ കഴിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെള്ളം ധാരാളമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെതന്നെ സാൻസ്ക്രീൻ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സൺസ്ക്രീൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല

കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടൈറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും അതായത് ടൈറ്റായിട്ട് ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ.

എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വിയർപ്പും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ആ സമയത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതാണ് നല്ല സൺ ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.