എണ്ണ പുരട്ടിയാൽ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ

വെളിച്ചെണ്ണ അയക്കരുത് പണ്ടുകാലം മുതലേ ഒരു പതിവാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതായത് കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ കുട്ടികളിൽ ആയാലും മുതിർന്നവർ ആയാലും നിറയെ എണ്ണ ഇട്ടു കുളിക്കുന്നത് അതേപോലെതന്നെ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എണ്ണ തേച്ചു കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ പതിവാണ്.

   

നമ്മുടെ പൂർവികരെ കുഞ്ഞി കുട്ടികളെ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ശരീരവും നല്ല രീതിയിൽ നോർമൽ ആകുന്നതിനും നല്ല രീതിയില് നിറം കിട്ടുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മസാജ് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പണ്ടുകാലത്തുള്ള കാരണവന്മാരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മസാജ് കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്.

അതേപോലെ മുതിർന്നവരെ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് തലയില് നല്ല രീതിയില് എണ്ണ വെച്ച് പോകാറുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്നുപറഞ്ഞാൽ തലയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളരുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന് കിട്ടുന്നതിനും മുടിയിലെ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നത്.

വളരെയേറെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ അതായത് ബദാമിന്റെ ഓയിൽ വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നതും മുഖത്ത് തേക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയേറെ നല്ലതാണ് കാരണം മുഖം വെളുക്കുവാനും കുട്ടികളുടെ ശരീരം മോഷ്ട്ര വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.