ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ അപകടം… ലാലേട്ടന്റെ തക്കസമയത്ത് ഇടപെടൽ വീഡിയോ വൈറൽ…