ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ..

ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കുറിച്ച് മാർഗങ്ങൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു 40, 50 വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രധാന കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതാണ്. ഹാർട്ട്റികളിലാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ എനർജി ലഭിക്കുന്നത് അതിൻറെ കൊറോണറി ആർടിസി നിന്നാണ്. ഈ കൊറോണറി അറസ്റ്റിൽ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതു കൂടി വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരുന്നു. ബ്ലോക്ക് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഏകദേശം 40 മുതൽ 50 വയസ്സിനും ഇടയിലാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

In the past, not every heart attack came in people over the age of 60. Now Central Kerala is seen in people in their 40s and 50s. Sugar, pressure and cholesterol are a period of great increase in people now, perhaps because of their current lifestyles. These three causes the block, and if smoking is accompanied by smoking, the chances of definitely block increase. Smoking habits are still seen in the majority of people in our society. If you reduce this kind of smoking, you can do block avide. If you make a good lifestyle, half the blocks will be gone.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.