ഇടതു മുടിക്കും കരുത്ത് നീട്ടമുള്ള മുടിയ്ക്കും ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ

നീണ്ട മുടി എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. മുടി വളരാൻ വേണ്ടീട്ട് എല്ലാവരും പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പല കാഴ്ച എണ്ണകളും അതേപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാവുകയും അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ പലരും പോയാലും ആണെങ്കിൽ മുടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും.

എന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അതുപോലെതന്നെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഇടതു മുടിയും അതേപോലെതന്നെ ആരെയും ഉള്ള മുടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതേപോലെയുള്ള മുടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഇടതു മുടിയും അതുപോലെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മുടി പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തലേദിവസം നമ്മള് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന കഞ്ഞി വെള്ളം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ആ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം ഉലുവ കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വെള്ളം നല്ല ഹെൽത്ത് ആണ് മുടിക്ക് തരുന്നത് വളരെയേറെ ഉപകാരവും നല്ലതുമായ ഈ ഒരു ഹെയർ ബാക്ക് തീർച്ചയായും തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.